VIKAT Művésztelep

A Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelep első 5 évéről

A telep 1980-ban indult, kezdetben képzőművészeti táborként, majd a második évtől kezdve zenei csoporttal egészült ki. A tábor szervezője és vezetője Halász Károly volt. A tábor képzőművészeti csoportjának szakmai vezetője Lantos Ferenc volt, a zenei csoport szakvezetője Apagyi Mária. A tábor szakmai programja minden évben azokra az interdiszciplináris összefüggésekre épült, melyek a két szakterület, a vizuális és a zenei területeket összekötötték. Ebből következően, egyrészt mindegyik tábornak volt egy-egy közös programja (elemek, ritmus, szimmetria, aranymetszés, ismétlés stb.), amelyet egyrészt mind a két szakcsoport próbált a saját szakmai szempontja szerint, feldolgozni, másrészt mindkét csoportban fontos problémaként szerepelt az improvizáció, különösen a zenei improvizáció gyakorlata, mely módszeres következetességgel elsőként és egyedül ebben a táborban valósult meg Apagyi Mária vezetésével. Ez a tény a tábornak különös és egyedül álló szerepet biztosított a magyarországi művészeti táborok között.

A tábornak ez az időszaka tehát évtizedekkel megelőzte az akkor szemléleti állapotokat, ezért aztán az akkori illetékesek a legkülönbözőbb módon gátolták is a telep ez irányú munkáját, míg 1985-ben meg kellett szűntetni ezt a szemléleti arculatot.

A következő évektől a tábor célja is megváltozott. Az első 5 év interdiszciplináritásra épülő fontos pedagógiai karakterér a Képtár megteremtésének szintén fontos igénye váltotta fel. Gyakorlatilag a táborba történő további meghívások is ezt a célt szolgálták.

Lantos Ferenc, 2006, Pécs

A Paksi Képtár alkotótelepének tevékenysége

Az alkotótelep működése

Időpont: nyaranta 2 héten át
Helyszín: Paksi Képtár
Jelentkezés:
5 művész meghívás alapján,
3 művész meghívás útján, Főiskolások számára.

Részvétel: ingyenes, az itt készült művekből alkotás felajánlása (egyedi alkotás esetében legkevesebb egy munka, sokszorosító grafikából művenként egy-egy eredeti nyomat) a Paksi Képtár gyűjteménye számára. A műalkotás(ok) kiválasztása a Képtár vezető hatásköre.

Résztvevők száma: 8 művész
Hatókör: nemzetközi
Műfaj: A művésztelepen festő-grafikus, szobrász, és installációs műveket lehet létrehozni.

Kapcsolódó programok
A programok között beszélgetések, művész-közönségtalálkozók, műterem-látogatás, hétvégi kirándulás szerepel, előadások, szakmai kirándulások, záró kiállítás szervezése.

Az alkotótelep szolgáltatásai
Teljes ellátást, eszközök beszerzése (max. 80.000,-Ft. -ig.), szállás, útiköltség.

Szakmai management
5 és 10 éves Gyűjteményes Katalógus, a gyűjteményben elhelyezett alkotások számítógépes feldolgozása, országos szimpóziumok szervezése. Évente videódokumentáció készítése.

Menü