Színes hangok, színes szavak

Vajon le lehet fordítani a hangokat, az érzelmeket, vagy a szavakat színekre? A válasz nem egyértelmű, de tény, hogy erős kapcsolat van közöttük. Rengeteg olyan festmény van, amin a művész egy zene hangulát akarja megragadni, vagy a zenéből inspirálódik. Ugyanígy találunk példákat költészet és képzőművészet kapcsolatára is. De a hétköznapi életben is gyakran találkozhatunk színekkel kapcsolatok képzettársításokkal. Vannak emberek, akik hangokhoz, betűkhöz, vagy éppen számokhoz konkrét színeket tudnak párosítani. Ezt a jelenséget szinesztéziának hívják.

KESERÜ ILONA sok képén kísérletezik a hangok színekké alakításával.

NÁDLER ISTVÁN festészetében is kiemelt helyet foglal el a zene. Sok képe született klasszikus zeneművek hatására, későbbi képeit pedig a japán zene inspirálta.

A költészet és a képek kapcsolatának egy másik érdekes típusa a képvers, amikor a költő a vers szavait olyan formában rendezi el, hogy azok a vers tartalmára utalnak. WEÖRES SÁNDOR versében talán a templom oszlopai jelennek meg.

Feladatok:

  1. Képzeld el, hogy egy olyan földönkívülinek kell lefordítanod Weöres Sándor versét, aki csak a színekkel tud kommunikálni. Mindegyik szóhoz keress egy szerinted hozzáillő színt, majd megtartva a vers négy oszlopos formáját, a szavakat a színekkel felcserélve fesdd meg a vers színekre lefordított verzióját. Egy színt többször is használhatsz.
    Melyik szóhoz könnyű és melyikhez nehéz színt párosítani?
    Ha többen dolgoztok, érdekes lehet összehasonlítani a végeredményt, lettek-e ugyanolyan színű szavaitok?
  2. Válaszd ki egy kedvenc zeneszámodat (ha többen vagytok, lehet egy közös számot is választani), majd azt hallgatva készíts festményt vagy rajzot, arra figyelve, hogy a színekkel minél jobban kifejezd a zene hangulatát. Fontos, hogy ne ábrázolj felismerhető dolgokat, absztrakt képet készíts.
Menü