Káldi Katalin: Testek sebessége

2018. december 8. – 2019. március 10.
Kurátor: Zsikla Mónika

Tekinthetünk a dolgokra úgy is, mint amik egymáshoz való viszonyaikban fix együttállások formáját öltik, meg úgy is, mint amik együtt vagy elkülönülten, de folyamatos haladásban vannak. Nem kell választanunk a két szemlélet között, nem is tehetünk róla, hogy érzékszerveink és felfogóképességünk mit tesz épp lehetővé, megfoghatóvá számunkra.

Munkáim most ez utóbbi módon nyilatkoznak meg: az elmozdulások sorát, folyamatosságát sugallják.

Az elmozdulásoktól elválaszthatatlan az irányuk, az irányulás. A vektor olyan mennyiség, amelynek nagysága mellett iránya is van. Ezeken az ábrákon az az újdonság a korábbi munkáimhoz képest, hogy nem a „van”-ság mutatkozik meg rajtuk, nem bizonyos konstellációk, viszonyok, hanem hogy haladnak, és a haladásuk mutatkozik meg. A szereplő testek ugyanazzal a lassúsággal vagy gyorsasággal mozognak, mint a járművek, például a Csillagok háborújában.

Az egyes tárgyegyüttesek egymás mellé helyezve még tisztábban mutatják, hogy a középpontjuk számít, az a közös nevező bennük, az „egy” körüli szerveződés. Tetszőleges idomok (nem is mind szabályos), mégis meghatározott, elvi formájúak, kevéssé esetlegesek.

Körül ölelik a középpontjukat vagy súlypontjukat és szállítják pályájukon.
A militáns, stratégiai játékokban (sakk) a haladás, a helyváltoztatás a szervező erő, az evidencia. Ez az evidencia nyilvánul meg ezúttal.

Káldi Katalin

Menü