Irodalmi esték | Kortárs pillanatok | Parti Nagy Lajos

2017. április 11., (kedd) 18:00
Beszélgetőtárs: Tell Edit
Ingyenes
A 10 éves Paksi Képtár és a Csengey Dénes Kulturális Központ közös rendezvénye

Parti Nagy Lajos verseiben, nyelvhasználatának jellemzésében is uralkodó, stílusteremtő sajátosságként jelölhetjük meg az intertextualitást, olyan más szövegalakító eljárásokkal együtt, mint például a fragmentáltság, a fonológiai széttördelés, transzformáció, grammatikai átértékelődések vagy éppen szemantikai eltolódások. Parti Nagy a magyar és világirodalmi szövegkorpuszt felhasználva hozza létre műveinek többségét.

Intertextuális utalásai rendkívül sokfélék mind az átvett szöveg témáját, mind pedig annak szövegbe illesztését illetően.

Műveiben a magyar magas irodalom kanonizált, különböző hangvételű szövegei játszanak egymásra, így a művek többségére a többszólamúság, a stíluspluralizmus jellemző.

Menü