TRANSZPARENS MONTÁZSOK-KONSTRUKTÍV SZÜRREALIZMUS

2012. november 30. 8:0

TRANSZPARENS MONTÁZSOK-KONSTRUKTÍV SZÜRREALIZMUS

Kiállítás a Paksi Képtár 5. évfordulója alkalmából


Megnyitó: 2012. november 29. 18:00

A vendégeket köszönti: Hajdú János polgármester és
Kovács Antal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója

 

Vajda Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre kiállítása a kortárs művészet egy olyan szegmensét mutatja be, mely egyrészt kapcsolódik az XX. század neoavantgard törekvéseihez, másrészt visszanyúlik a népi motívumokhoz, annak formavilágát és szimbólumait absztrahálja. Mindkét alkotóra nagy hatást gyakorolt Bartók és Kodály munkássága, úgy vélték, a modern művészet megteremtéséhez a népi hagyományokhoz kell visszanyúlni. Etnológiai gyűjtőmunkájuk nyomán hívták életre az ún. szentendrei programot, melynek lényege, hogy a tradíciókhoz (népművészet, építkezés és tárgykultúra ornamentális motívumai) való visszanyúlás és avantgard szemlélet metódusai nyomán egy sajátos közép-kelet-európai művészet alakítható ki, melyet konstruktivista-szürrealista semantikának neveztek. Az így kialakított formarend, a különféle technikákkal (fotómontázs, olajfestmények, szén és krétarajzok, monotípia) megalkotott kompozíciók realisztikus és kubista elemeket, valamint szimbolikus motívumokat is magukban hordoznak. A konstruktivista szemléletű formavilág és tiszta színfoltok, az expresszív kifejezési módok és architekturális, zárt formák dinamikus, izgalmas egységet alkotnak. A befogadó a képeket szemlélve felfedezheti azt a finom egyensúlyt, melyet a kompozíciók szilárd, tiszta rendje és az olykor drámai, intenzív tartalom alkot.

Bak Imre, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Bortnyik István, Csiky Tibor, Deim Pál, Fekete Nagy Béla, Gyarmathy Tihamér, Haász István, Halász Károly, Jakovits József, Kismányoki Károly, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Marosán Gyula, Martyn Ferenc, Maurer Dóra, Nádler István, Konok Tamás, Rákoczy Gizella, Sikuta Gusztáv, Szíjjártó Kálmán, Vajda Lajos, Vajda Júlia

Köszönet az alábbi magángyűjteményeknek: Levendel Gyűjtemény, Nudelman Gyűjtemény, Kovács Gábor (Szekszárd), Müller Miklós Gyűjtemény, Müller-Makarius Gyűjtemény