SZABADEGYETEM_LAJTA GÁBOR képzőművész _SZÉKELY BERTALAN mozgástanulmányairól tart előadást

2011. április 6. 15:0

Lajta Gábor képzőművész, Székely Bertalan mozgástanulmányairól tart
előadást felső tagozatos és középiskolás diákok, tanáraik, valamit a
képzőművészet iránt érdeklődők számára. Székely Bertalan mozgáselméleti
kutatása során nem csupán az ábrázolás törvényszerűségeit, hanem az
ábrázolt dolog sajátos természetét is vizsgálta, s ezért munkásságának
több méltatója is párhuzamot vont közte és Leonardo között.

A programon kutatásai eredményének tekinthető szemléltető ábrák mellett
zootropszalagok és képek is bemutatásra kerülnek, s munkásságának
megismerése mellett a gyakorlatban is lehetőségük van a résztvevőknek
kipróbálni a mozgás fázisainak ábrázolásának mozzanatait.

Az előadás interdiszciplináris és holisztikus szempontból közelíti meg a
képzőművészeti témakört, így számos ponton kapcsolódhat mind az iskolai
tanulmányokhoz (biológia, rajz, fizika, történelem), mind pedig általános
műveltségterületeinkhez.

Az előadás témái:

- Mi a közös Székely Bertalanban, Leonardóban és a festő Francis Bacon-ben?
- A mozgás ábrázolásának problémái a képzőművészetben.
- Hogyan érzékeljük a mozgást?
- A képzőművészeti és fotográfiai mozgásábrázolás különbségei.
- A XIX. századi mozgóképmasinák és sorozatfelvételek.
- Székely Bertalan pedagógiai és művészeti elvei; stúdium-, kompozíció-,
anatómia- és mozgásábrázolás-oktatása - Delacroix után és a futuristák
előtt.

A program időpontja és helyszíne:

2011. április 6. (szerda), 15:00-17:00-ig

Paksi Képtár; 7030 Paks, Tolnai út 2.

További információk és jelentkezés:
Web: www.paksikeptar.hu, www.mkii.hu
Email: muzeumpedagogia@paksikeptar.hu, gottinger@paksikeptar.hu
Telefon: 06-20-8830-284

A program a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című projekt keretein belül valósult meg.

TOVÁBB