FILMKLUB_emelet: Portréfilm Christian Boltanski 52 perc

2010. január 6. 17:0

.. Boltanski témai ismerősek, de láthatólag mégis képes új dimenziót adni nekik. Kézjegyét a paradox mulandóság köznapiságában találjuk fel újra. Valaha, pályája kezdetén arról beszélt, hogy a „kis emlékezetet" akarja megörökíteni, „az érzelmi emlékezés, a mindennapos ismeret" egyszeriségét. A hangsúly talán kicsit változott, de nem a szemlélet módja. Alkotásaiban a „kis halál", a naponta átélt, a vég felé haladó kényszerű menetelés törvénye jut szóhoz. Felkavaróan és eredeti formában....