EMELET: A Pro Artis A.M.I. képzőművészeti tagozatának évzáró kiállítása

2009. május 21. 9:4

Megnyitó: 2009.május 28. 17 órakor

A kiállítás megtekinthető: június 28. -ig

Megnyitja: Gaul Emil Főiskolai tanszékvezető tanár, az MROE elnöke

 

A paksi PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Paksi Képtár segítségével képző- és iparművészeti tanszakot indított 2008. szeptemberében 15-15 fővel a Bezerédj Általános Iskolában, illetve a Paksi Képtárban -

 

- miért jó ha a gyerekek rajzolnak, képeket néznek, múzeumokba járnak.

Az itt tanultaknak nem feladata, hogy minden olyan tudnivalót tartalmazzon, ami a vizuális nevelés teljes ismeretrendszerét felöleli.
Nem arra kell gondolnunk, hogy egy gyerek milyen szép rajzot vagy egyebet tud ilyen-olyan inspirációra készíteni, hanem hogy a vizualitáson keresztül megkapja-e, és hogyan kapja meg mindazokat az ismereteket, melyek 20 év múlva alkalmassá teszik arra -természetesen más ismeretanyagokkal szinkronban, -hogy a kor szintjén jó mérnők, pedagógus, netalántán azért mégis művész, -egyáltalán, szellemileg és gyakorlatilag felkészült naprakész ember legyen.
Mennyire tanítjuk meg tanitványiankat - pontosan, fegyelmezetten, felelősséggel, de kellő nyítottsággal és ami a legfontosabb, érzelmi telitettséggel gondolkodni, élni és dolgozni, alkotni.
Éppen mert nem a vizuális nevelés a végső cél, nem mindegy, hogy milyen vizuális ismereteket, élményeket adunk, adunk át, és hogy ezeket más területekkel hogyan tudjuk összefüggésben látni és láttatni.
Ma mindenképpen az interdiszciplináris problémákra való figyelés a legfontosabb.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a diszciplináris területek elhanyagolhatók.
De ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, mindenképpen a közös alapokat kell figyelembe venni.
A vizuális tevékenység társadalmasított, árucikk. Mint ilyen az ember és világ közötti egészséges kapcsolat kialakításának, világképünk megteremtésének fontos eszköze, amely egyrészt önállosult műtárgy, másrészt a különböző divatok, trendek szerint alakuló művészi megbeszélés.
A cél, amelyet a gyerekek -tudják, értsék és beszéljék azt a nyelvet, amely mindennapjaikban körül veszi őket,
-amit a vizualítás nyújt nekik, mindenkinek.
Gondolatokat, indulatokat indítson el bennük, ha lehet, műértő közönség váljon belőlük, hogy felkeltse mindenkiben önmagát, önmagának és a világ jobb megismerésének igényét.