Mengyán András: Térszemlélet - Formaelmélet

2008. május 7. 18:30

MENGYÁN ANDRÁS Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi tanár előadása.

2008. május 7. (szerda) 16:30

Bizony „Legnehezebb következetesnek lennünk, legkönnyebb következetlennek" - írja Montaigne.
Különösen figyelemre méltó, hogy egy logikai szigorral következetesen felépített vizuális szellemtér milyen szemléletbeli változásra képes a művészetben. Elsősorban azért, mert ezek az ábrázolási módok éppen úgy alapjai a pszichológiának és a matematikának, mint a művészetnek. Évszázadokon keresztül a konvenció hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy elfogadjunk bizonyos kifejező formákat, jeleket, amelyeket azzal a céllal használtak a nevelésben, hogy egyidejűleg fejlesszék matematikai és vizuális képességeinket; csakis ennek eredményeképpen véltük magától értetődőnek, hogy az eukleidészi perspektíva megadja számunkra a valóság tökéletes illúzióját. Ezzel máris benne vagyunk egy művészettörténeti problémakör analízisében, amiben tudvalevően megkülönböztetünk más, egymástól eltérő térlátási rendszereket és a térészlelés más vizuális összefüggései

Az előadás ingyen látogatható