CHILF MÁRIA

Statement

Munkái a rajz, a grafika, a festészet, az installáció és a médiaművészet műfajaival körvonalazhatók. Akvarelleket és installációkat egyaránt, gyakorlatilag hasonló módszerrel és formanyelvvel készít. Installációiban, még ha mesterséges (mű-)anyagokat is használ, törekszik a rajzaira, akvarelljeire jellemző organikus, színes, vidám jelleg megőrzésére. Munkái nemcsak tematikájukban, motívumaikban, hanem anyaghasználatukban, technikájukban, leginkább egymáshoz való kapcsolódásukban mondhatók szürrealistának. Rajzai, vízfestményei is aprólékos, részletes illusztrativitással rendelkeznek, de csak látszólag elbeszélő jellegűek, alkotóelemeik közt semmiféle logikus vagy könnyen verbalizálható összefüggés nincs. Anatómiai vagy iskolai természetrajzkönyvek szemléltető ábráira emlékeztető, hol alfabetikus, hol mechanikus vagy biologikus motívumai belekre, huzalokra engednek asszociálni, miközben belső tájképekre utaló részletekkel egészülnek ki, vagy épp ilyenekkel kereteződnek.  
CHILF MÁRIA

CHILF MÁRIA

Web: http://www.chilfmaria.com/