KOVÁCS ATTILA

Életrajz

1938 december 15 -én született Budapesten
1956-57 Gutenberg képzőművészeti szakkör
1957-58 Dési-Huber képzőművészeti szakkör
1953-57 A budapesti Ybl Miklós Magasépítőipari Technikumban érettségizett.
1958-60 Tárgynélküli képek megszámolható elemekkel.
1958-64 Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest
1960 Strukturális rajzok megszámolható elemekkel.
Moszkvában, Leningrádban és Zágorszkban (mai neve Sergiev-Possad) két hétig tanulmányozza a kubizmust, fauvizmust és az ikonokat.
1964 jún. 30 Bécsbe utazik, majd július 3-án Nyugat-Németországba érkezik. Emigrál.
1964 jún. 30 Bécsbe utazik, majd július 3-án Nyugat-Németországba érkezik. Emigrál.
1964 július 3. és augusztus 26. között a Zirndorf-i Ausländerlager ben tartózkodik.
Itt készíti első szekvenciális rajzait.
1960 Szintetikus strukturális kísérletek
1965 október 26 -án Stuttgartba költözik.
1965-70 Állami Képzőművészeti Akadémia, Stuttgart
1967 Matematikailag programozott szekvenciák
A tér, az idő, a sebesség és a visszafordíthatatlanság (irreverzibilitás) vizsgálatával foglalkozik. Minden munkáját szubsztrátumnak nevezi, s mint az információ struktúrájának hordozóját definiálja. Bevezeti munkáiba a vonatkoztatási rendszert.
1967 "Az átalakuló (transzmutációs) plasztikusság kiáltványa"
1968 Egyedi művek helyett szekvenciális modellek szerinti csoportokban fogalmazza munkáit.
1968 "Az esztétikai tér"
1968-71. "Kohererzibilitások"
1969-70 "Kibernetikus-elektronikus konstrukciók mesterséges érzékszervekkel"
1970 Adat-formátumok
Nem-euklideszi vonatkoztatási rendszerek
Koordináták és szubkoordináták strukturális viszonyával foglalkozik.
1970-71 Vonatkoztatási rendszerek transzformálhatóságával és relativálhatóságával foglalkozik
8 rajz: "Koordinációk"
1972. február 18 -án Kölnbe költözik
1973 A szintetikus programozás koncepcióját a "Vizuális struktúrák szintetizálhatóságának és relativálhatóságának funkciótáblázatában" fogalmazza meg.
Meta-struktúrák, első algoritmusok
1973-74 "Négyzet strukturális analízise + szintézise"
1973-76 "18.144 kétdimenziós vonatkoztatási rendszer generálása"
1973-79 "Regresszív négyzetek, regresszív meta-négyzetek"
1973-80 A Ludwigshafen-i Städtische Kunstsammlungen-ban didaktikus teret rendez be.
1974-75 "Josef Albers egyik képi sémájának strukturális analízise", 2.025 eredménnyel
1973-81 "Progresszív-regresszív négyzet 3 pozícióban és meta-négyzetek"
1975 "Van Doesburg egyik képi sémájának strukturális analízise"
Megkapta Köln városának festészeti díját.
"3 lehetséges átmenet Moholy-Nagy „Telefonkép EM3, 1923." című munkájától
Josef Albers ,A négyzet tiszteletére, 1950."formastruktúrájának 4. sémájához"
1977 Megkapta a kölni Német Ipari Szövetség díját.
1977 "Az átalakítás elve", in: kat. documenta 6, Kassel
1977-78 "A négyzet, a meta-négyzet"
1979 Meta-négyzetek individuális egységekkel
1980 Adat-konstrukciórajzok
Tranzitív meta-négyzetek
1981 Programok Teletext rendszerben, in: Bildschirmtext Magazin, Ulm 1981/6, 1982/9
1982 Teletext rendszerben programozott h á rom szekvencia, Magyar Televízió/képújság
1984 Meta-vonalak "1, 2, 3, 4, 5 meta-vonal pozíciófüggőségben"
1985 Vég nélküli imaginárius oszlopok
Elnyerte a bonni Kunstfonds e.V. díját.
1986 Meta-pontok: "Itt van ott - ott van itt"
1992 Meta-négyzetek szélsőséges pozícióban
1993 "Az ész-szerű forma technikai és természeti eredete", előadás a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen
1995 "Kohererzibilitások"
1997 Meghívott tanár a Magyar K épzőművészeti Főiskolán
2001 Doctor of Liberal Arts (summa cum laude), Pécsi Tudományegyetem
2003 Docens-i kinevezés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
2004 Munkácsy Mihály-díj
2004. május 20 -án habilitál a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
1984 -től Budapesten és Kölnben dolgozik
 

KOVÁCS ATTILA

Web: http://www.attilakovacs.hu/