KONOK TAMÁS

Életrajz

Konok Tamás (Budapest, 1930. január 9.) Kossuth-díjas magyar festő- és szobrászművész. A magyar festészetben és relief épületszobrokban a geometrikus absztrakció markáns képviselője, aki gyakran megküzd a művészet értelmének témájával, ugyanekkor színezett, vékony vonalakból építkező alkotásai lírai oldottságot jeleznek.

Felsőfokú tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. Pályájának kezdetén figrális stílusban alkotott. 1958-ban párizsi ösztöndíjának idején próbálta összegyeztetni a természetelvű és az absztrakt stílust. 1959-60-ban újra kijutott Párizsba, s ettől kezdve főleg vonalra építő monotípiákat készített, melyek szerkezete a kollázsokéhoz hasonlatos.

Az 1970-es évektől kezdve az ő művészete elszakadni látszott a magyarországi konstruktivista hagyományoktól (Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, s neo-konstruktivista utódaik, Victor Vasarely, Bak Imre, Fajó János, Nádler István). Valamennyien a geometrikus alakzatokból építkeztek, de mindannyian megtalálták a maguk egyéni útját más stílusirányokkal találkozva. "A geometrikus absztrakt művészet az elmúlt évtizedekben valahogy mindig meg tudott újulni, vagy mássá tudott válni, gondoljunk csak a svájci konkrétokra, vagy a párizsi Cercle et Carré-ra, aztán az amerikai hard edge-re és minimal artra. Manapság pedig sokat beszélnek az új geometriáról, az op-art visszatéréséről. A konstruktív vonal egyfajta állandóságot jelent a művészetben." -vallja Konok Tamás.

A keleti kalligráfia is bűvkörébe vonta Konok Tamást éppen úgy mint Korniss Dezsőt vagy az amerikai absztrakt expresszionistákat, így vall erről a művész: "Párizsban a Gare du Nord mellett van egy indiai negyed, ahol az összes kioszkban szanszkrit és keleti újságokat árulnak. Gyönyörű egy ilyen keleti újság főcíme. Ez a keleti írásrendszer az emberi kommunikáció médiuma, olyan, akár a vonal, amivel minden kifejezhető. A betűket felnagyítva kivágtam és felragasztottam,melyekből adódott egyrészt egy bizonyos szeriális struktúra, melyben az írás «lelke» továbbra is jelen maradt. Másrészt kialakult egy egyéni kódrendszer, ami elvontabb, szellemibb tartalmakat közvetít." Jelzi, erre utal egyik kiállításának címe is: Sine loco et anno, magyarul: Hely és idő nélkül. Ezt a címet éppen az a retrospektív kiállítása viseli, amelyet 2006. április 13-ától 2006. májusig tartottak nyitva az Ernst Múzeumban, Budapesten.

Egyéni és csoportos kiállításokon mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban újra és újra megmérettette művészetét, művei elismerésben részesültek. Egyéni kiállításait gyakran feleségével, Hetey Katalinnal rendezték.

KONOK TAMÁS