CSIKY TIBOR

Publikációk

Haulisch L.: Csiky Tibor, Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza, 1968/2.
Solymár I.: Csiky Tibor és Hencze Tamás kiállítása a Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiumában, Művészet, 1968/4.
Haulisch L.: Csiky Tibor munkáiról, Magyar Műhely, Párizs, 1969/31.
Frank J.: Csiky Tibornál, Élet és Irodalom, 1969. február 15. (másodközlés: Szóra bírt műtermek, Budapest, 1975)
Solymár I.: Csiky Tibor struktúrái, Művészet, 1970/6.
Haulisch L.: Öten a fiatal magyar képzőművészek közül, Híd, Újvidék, 1970/3.
rank J.: Csiky Tibor, Műgyűjtő, 1971/3.
Beke L.: Az „Elképzelés"-ről, Ahogy azt Móricka elképzeli. Levél barátaimhoz, Budapest, 1972. V. 24.-VI. 18.
Kovalovszky M.: A magyar szobrászat új útjai. In: A Janus Pannonius Múzeum XVII-XVIII. 1972-1973, Pécs, 1975
Szilágyi G.: Vendégünk volt Csiky Tibor szobrász, Hajdú-Bihari Napló, Debrecen, 1978. április 27.
Hajdu I.: Csiky Tibor, Budapest, 1979
Sinkovits P.: Hajdu István: Csiky Tibor, Művészet, 1980/1.
Frank J.: Metals and textiles. Exhibitions by Tibor Csiky and Zsuzsa Szenes, New Hungarian Quarterly, 1981/81.
Frank J.: Törvény - törvényszegés. Csiky Tibor kiállítása, Budapest, 1981/6.
Sinkovits P.: Kézműves és alkotó. Csiky Tibor, Művészet, 1981/7.
Beke L.: Csiky Tibor egy plasztikájáról, Művészet, 1986/8.
Sinkovits P.: Az anyag vonzásában. Csiky Tiborral, Művészet, 1986/8.
Hudra K.: Utószó egy budapesti kisgaléria történetéhez. Csiky Tibor kiállítása a Józsefvárosi Galériában, Művészet, 1987/7.
Konrád Gy.: Halotti beszéd Csiky Tibor szobrai és barátai között (kat. betétlap, Meditáció VII., Műcsarnok, Győr, 1989. Másodközlés: Új Művészet, 1991/2.)
Bánszky P.: Csiky Tibor és a Tokaji Alkotótelep
Sinkovits P.: Meditáció Csiky Tibor konstruktivista kiállításairól 1990-ben, Kultúra és Közösség, 1990/4.
Frank J.: "Kis vésőütések". Csiky Tibor (1932-1989), Új Művészet, 1991/2.
Frank J.: n + 1, Élet és Irodalom, 1991. március 15.
Frank J.: Krómacél a temetőben, Élet és Irodalom, 1992. augusztus 14.
Nagy I.: Rajz és dombormű viszonya Csiky Tibor művészetében/The relation of drawing and relief in the art of Tibor Csiky, in: A forma előélete. III. Nemzetközi Szobrászrajz Biennálé Szimpóziuma/The antecendents of the form. Symposium of the 3rd International Sculptural Drawing Biennálé, Budapest, 1994, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
Nagy I.: Előttünk az életmű. Csiky Tibor kiállítása, Balkon, 1994/8-9.
Sinkovits P.: Szabad vizek mentén. Csiky Tibor életmű-kiállítás/By open waters. A Retrospective Exhibition of ~'s works
Attalai G.: Im memoriam? Csiky Tibor retrospektív
Miklós P.: Szellemében a keze nyomában. Csiky Tibor plasztikái, Új Művészet, 1994/12.
Nagy I.: Clarity and Craftmanship. The medals of Tibor Csiky, The Medal, London, No. 27., 1995
Nagy Z.: Csiky Tibor (magyar, angol és német nyelven), in: Kortárs Magyar Művészet. Körmendi-Csák Gyűjtemény - Válogatás/Contemporary Hungarian Art. Körmendi-Csák Collection - Selection/Zeitgenössische Ungarische Art - Auswahl 1945-1997 (szerk.: dr. Körmendi A., Körmendi Galéria, Budapest, 1997)
Csiky Tibor, in: A Paksi Képtár katalógusa (szerk.: Merhán O.-Varga K.-Halász K., Paks, 1998)
Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat 1945-2010, Budapest: Corvina, 2010 ISBN 9789631358742
CSIKY TIBOR

CSIKY TIBOR