EL KAZOVSZKIJ

Publikációk


Hegyi Lóránd: El Kazovszkij művészetéről. Mozgó Világ, . 1978. október, pp. 42-43.
Hegyi Lóránd: Új művésznemzedék. Magyar Műhefy. 1979 június 15., pp. 37-38.
Földényi F. László: Kétely és bizonyosság. Gondolatok El Kazovszkij művészetéről, Művészet, 1990. február, pp. 3437;
Hegyi Lóránd: Megjegyzések a Stúdió 1980-as kiállításáról, Művészet, 1981. február, pp. 47-48.
Rubin Szilárd: Előszó El Kazovszkij kiállításának katalógusához. Fényes Adolf Terem, Budapest, 1984
Földényi F. László: El Kazovszkíj művészetéről Jelenkor, 1987. október, pp. 910-913.
Margocsy István: Az élő szobor mítosza (Töredékek).
Előszó El Kazovszkíj gyűjteményes kiállításának katalógusához,
Műcsarnok, Budapest, 1990
Kalmár Melinda és Ungváry Rudolf beszélget
El Kazovszkijjal, Nappali Ház, 1990. 1-2. szám, pp. 78-94.;
Kutya és kötél - El Kazovszkijjal beszélget BARTIS Attila
és Dékei Krisztina, A Céh, 1990. április, pp. 43-47.;
Babarczy Eszter: A vonal és a gömb. Beszélgetés
El Kazovszkijjal a verbalitásról és a képről, Nappali Ház,
1992. 2. szám, pp. 15-20.;
Forgács Éva: Sivatagi opera. El Kazovszkij művel a Várfok Galériában, Magyar Napló, 1992. április 17., p. 41.;
Forgács Éva: Emlékművek a sivatagban.Töredék El Kazovszkij műveiről. Új Művészet,1993. február, pp. 30-34.; angolul: pp. 65-66
Kovács Péter: Előszó El Kazovszkij Purgatórium című
gyűjteményes kiállításának katalógusához,
Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1994;
Forgács Éva: El Kazovszkij: Purgatórium, Balkon, 1994 július, p 22.
Hegyi Lóránd: Alexandria. Jelenkor Kiadó, 1995
Forgács Éva: El Kazovszkij, Új Művészet Kiadó, Budapest, 1996, p. 761.
Rényi András: A testek világlása. Hermeneutíkai
tanulmányok, Kijárat Kiadó, 1999,
Andrási Gábor - Pataki Gábor - Szűcs György
Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században. Egyetemi Könyvtár. Corvina, 2000, pp. 214-218.;
Sinkovits Péter: Pandora szelencéje - Beszélgetés El Kazovszkij képzőművésszel l-ll. Új Művészet,
2001 július, pp. 8-10., 2001 augusztus, pp. 4-8.;
„Valakire nézve mindig veszélyesek vagyunk" -
EL Kazovszkij képzőművésszel Földényi F. László készített interjút, Élet és Irodalom, 2003. május 16.
EL KAZOVSZKIJ

EL KAZOVSZKIJ