Szakmai beszámoló

Egy-éjszakás-kaland a múzeumban – Művészek, gyűjtemények, emberek

Szakmai beszámoló


Téma: Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet Múzeumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések megvalósítására.


Pályázati altéma kódszáma: 3507/183
Pályázat címe: Egy-éjszakás-kaland a múzeumban - Művészek, gyűjtemények, emberek
Program időpontja: 2014. június 21. (szombat) 17:00-23:00-ig


A projekt indokoltsága
A paksi nagyközönség nagy általánosságban kétféle módon viszonyul a képtárhoz. Egyrészt a város szervesült részének tekinti a mintegy húsz éve (1991 óta) működő intézményt, felismerve értékeit. Másrészt a kiállítások előtt az átlagember idegenkedve áll, hiszen a vizuális kultúra elmúlt évtizedekben lezajlott változásait nem követte, szükséges számára a szakadék áthidalása. A leghálásabb és a legérdeklődőbb közönség a szakma, de a múzeumpedagógia célja, és feladata, hogy a nem szakmai közönséget is múzeumba szoktassa, érdeklődésüket felkeltse, éberen tartsa. Látogatói csoportjaink között egyik kulcsfontosságú része a gyermekközönség, hiszen az ő nyitottságuk, kreatív gondolkodásuk fogékony korunk művészetére, ami egyébként az átlagemberhez is éppoly közel van. A kortárs művészet olyan jelrendszerrel dolgozik, amit abból a világból merít, amelyben él. A gyerekek gyorsan kódolják a látottakat, és asszociációs képességük is bámulatos. A Paksi Képtár kortárs képzőművészeti gyűjteményének és időszakos kiállításainak bemutatását szervesen segíti az állandó múzeumpedagógiai tevékenysége. A Paksi Képtárban ötödik éve folyik iskolabarát pedagógia tevékenység. A régió óvodáit és iskoláit folyamatos, az intézmények időkeretein belüli foglalkozás várja. A pedagógiai munka átfogóan segíti a megértést, művészettörténeti hátteret, alkotói előképeket, módszereket fed fel és kutat. Ez idő alatt az egyik legfontosabb közművelődési tevékenységének tekintette a múzeumpedagógiai munka beindítását, a kiállítási program múzeumpedagógiai értelmezését és folyamatos, magas színvonalon történő működtetését. A városi közművelődési intézmények, óvodák, iskolák fogadókészsége, érdeklődése eredményeként mára már a látogatói létszám jelentős részét a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevő gyerekek teszik ki, évente mintegy 8000 főt.
A felnövekvő nemzedék kulturális igénye ez idő alatt nagy változásokat eredményezett a látogatottságban. Megfigyelhető, hogy a gyerekfoglalkoztatás a múzeum látogatottságára is pozitív hatással van, mert a gyerekek a szüleiket is ösztönzik múzeumlátogatásra. A kiállítások országos szinten megmozgatják a szakmai közönséget, de a cél, hogy a képzőművészetre érzékeny látogatókhoz is minél tágabb körben eljussanak a múzeum programjai.


A program célja volt
A Múzeumok Éjszakája programjával elsődleges célunk volt a múzeum népszerűsítése a felnőttek körében. Az intézmény tevékenységének megismertetése a felnőtt korosztály számára is, hiszen a gyerekek nagyfokú és folyamatos foglalkoztatottsága mellet a szülőkben is megszületett az igény a múzeum megismerésére.
A programon különböző tematikus egységek köré szerveződve a látogatók megismerkedtek a Képtár gyűjteményével, működésével, mindennapi tevékenységeivel és annak szereplőivel, így átfogó képet kaphattak annak mindennapjairól az építészeti, helytörténeti szempontú megközelítésben, kortárs művészetben elfoglalt szerepében, közművelődési tevékenységében és világviszonylatban.


Programjaink:
18:00-18:50 Orsós Bence, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendékének játékos tárlatvezetése és alkotóműhelye - nem csak gyerekeknek
19:00-20:00 Kortársalgás_Nemes Márton festőművésszel
Beszélgetés és foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
18:00-22:00 Kép-tár-térképezés - Prosek Zoltán (képtárvezető) és Korpácsi Ferenc (gyűjteménykezelő) óránként induló tárlatvezetése a Képtár épületéről, gyűjteményéről, működéséről
20:00-21:00 Tóth Viktor Arura trió lemezbemutató koncert
21:00-22:00 Éjjeli-baglyok - Maszkok és lámpások készítése - kézműves foglalkozás Szabó Nóra múzeumpedagógus vezetésével
21:00-22:00 Lili és Elvis
Karafiáth Orsolya, Legát Tibor és Kopasz Tamás zenés tébolya
Prosek Zoltán, képtárvezető segítségével a résztvevők egyrészt rendhagyó tárlatvezetés során megismerkedtek a Képtár történetével, gyűjteményével, kiállításainak anyagával, olyan helyszínekre pillanthatnak be, melyek a „nagyközönség előtt" titkosak maradnak. A Képtár gyűjteménykezelőjének vezetésével, Korpácsi Ferenccel barangolhattak végig a raktárainkon, megtekintve, miként tárolják és ápolják a szobrokat, festményeket, különféle grafikákat. A szakember segítségével a műtárgyak védelméről, kezeléséről is érdekes kulisszatitkokat tudhattak meg a látogatók.
A kortárs képzőművészeti kiállítások sok esetben lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók közvetve ugyan, de találkozzanak az alkotóval, azonban ritkán kerül arra sor, hogy feltegyék kérdéseiket, megismerjék őket közelebbről, megismerjék alkotásuk mozgatórugóit, motivációit, gondolatait, a művészet folyamatát. A Múzeumok Éjszakáján arra is szeretnénk teret biztosítani, hogy közvetlenül találkozhasson a látogató a művésszel. Nemes Márton festőművész kértük meg, hogy a látogatók egy-egy alkotóműhely keretében megismerkedhessenek vele, a látogatókkal közösen hozzanak létre képzőművészeti alkotásokat, megtapasztalhassák a „civilek" is, milyen a művész-lét.
Szabó Nóra múzeumpedagógus segítségével a kisebb és nagyobb gyerekek kézműves foglalkozáson tehették próbára kézügyességüket, s válhatnak igazi művészekké. Játékos alkotások és alkotó játékok segítségével maguk is ismereteket és tapasztalatokat szerezhettek a képzőművészet tárházában kalandozva. Emellett a gyerekeket nem csak mint alkotók, hanem mint önkéntes tárlatvezetőket is bevontuk a Múzeumok Éjszakájába. A rendszeresen foglalkoztatott gyerekek közül Múzeumi kalauzként, önkéntes formában saját élményeiket és ismereteiket oszthatták meg a látogatókkal, játékos tárlatvezetést tartottak múzeumpedagógiai foglalkozások során elkészült alkotásokból, bemutatták a szülőknek, felnőtteknek, melyik műalkotáshoz hogyan kapcsolódik kiállítási anyaghoz, művészi életúthoz.


Létszám: 254 fő


Az elérendő célok mérhetősége
A program utáni kérdőíves felméréssel kívántuk megtudni, hogyan értékelik a résztvevők a program minőségét, gazdagodtak-e új és hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal, s miként viszonyulnak a programot követően a közgyűjteményekhez, változtat-e az eddigi múzeumlátogatási szokásain az esemény hatására?
Emellett a közönségbarát programok, látogató-központú szemlélet kialakítása, fenntartása és nyomon követése nehezebb és hosszabb távon mérhető, melyet elsősorban a további magas színvonalú és újító jellegű programok kidolgozása és megvalósítása során mérhető, s várhatóan a látogatói létszám növekedésében tetten érhető. Célzott, korosztályok szerinti és tematikus egységek köré szerveződő múzeumi programjaink járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a látogatók ne csupán passzív szemlélői, hanem aktív részesei legyenek a múzeumok világának.


Kommunikáció
Célzott és intenzív kommunikációt kívántunk folytatni, hogy a programunk felhívása minél szélesebb körbe érje el a célcsoportokat. Elsődleges forrást napjainkban széleskörű rétegeket elérő elektronikus csatornái jelentik (facebook-oldalak, blogok, közösségi hálózatok), de emellett a már meglévő és folyamatosan frissített adatbázisunkat is segítségül hívtuk, ahol múzeumi baráti körök, családok, nonprofit szervezetek hírlevél formájában értesülhetek intézményünk eseményeiről. A programunkat közzé tettük az elektronikus és hagyományos médiumok fórumain, a tájékoztató emailek, webes felületek mellett regionális sajtókban is megjelentetjük felhívásunkat, valamint a megyei múzeumi intézmények és a múzeumi koordinátori hálózat számára továbbított nyomtatott és elektronikus meghívóink segítségével további intézményeket, ezáltal további célcsoportokat is elértünk, így biztosítva a hatékony és célzott információ-áramlást. Továbbá a helyi és regionális média csatornáin is tájékoztatuk az érdeklődőket. A város, kistérség és régió vonzásában plakátok és szóróanyagok segítségével hívtuk fel a figyelmet a Múzeumok Éjszakája rendezvényünkre.


Várt eredmények
Célunk az érdeklődő közönségrétegekben minél nagyobb számban átváltoztatni a csak passzívan befogadó, „fogyasztói" szemléletet és praxist aktív művészeti tevékenységgé, felkelteni és kifejleszteni a legtöbb emberben létező vizualitással összefüggő, kreatív, generatív alkotókészséget az elemi anyagmegformálástól a művészi alkotásig, és ezt öntevékeny alkotóközösségek létrehozásával állandó tevékenységformává építeni bennük. Programunk megtervezésénél nagy figyelmet szentelünk a családok számára kidolgozott élményközpontú szemlélet kialakítására. Gyermekek számára az ismeret- és tapasztalatszerzés játékos megközelítésben realizálódik, fiatalok és felnőttek azonban a kreatív alkotói gondolkodásmód szintjén közelítenének egyazon témához.
A Múzeumok Éjszakán, rendhagyó időpontban, de nem idegen helyszínen és szereplőkkel ismerkedtek meg a gyűjtemény működésével, annak fő mozgatórugóival, s mindenközben közben a feldolgozott témakörök, képzőművészeti technikák megismertetése segítséget adna a részvevők számára, hogy saját alkotásokat hozzanak létre, vagy párbeszéd formájában reflektáljanak meglévő alkotásokra.


Várt eredmények:
- aktív „kultúrafogyasztói" magatartás kialakítása
- hatékony és élményközpontú múzeumi környezet megteremtése
- látogatók és közművelődés közötti kölcsönös diskurzus támogatása
- látogatói igények felmérése, monitorozása
- intézményközi projektek elősegítése
- közönségkapcsolati tevékenység erősítése
- potenciális látogatói körök aktív és hosszútávú bevonása a múzeumi közegbe


Paks, 2014-08-21